BATMAN SASON İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Norm Fazlası Öğretmen Ataması.

Norm Fazlası Öğretmen Ataması ile ilgil oklunuzda norm fazlası olan tüm öğretmenlere duyuru yapılması hususnda.
Norm Fazlası Öğretmen Ataması.

Ekleri Açmak İçin Linkleri Tıklayınız.

/meb_iys_dosyalar/2017_12/21124327_6_norm_fazlassı_İşlem_takvimi.docx

/meb_iys_dosyalar/2017_12/21124305_5_başvuru_dilekçesi_sözleşmeli.xlsx

/meb_iys_dosyalar/2017_12/21124243_4_başvuru_dilekçesi.xlsx

/meb_iys_dosyalar/2017_12/21124225_3_sözleşmeli_yonetmelik.docx

/meb_iys_dosyalar/2017_12/21124157_2_nor_kadtro_yönetmeliği.pdf

/meb_iys_dosyalar/2017_12/21124129_1.docx

¸
T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 52499748-903.02.01-E.22011352                                                                                                        20.12.2017

Konu : Norm Fazlası Öğretmen Ataması.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :  a) Milli Eğitim Bakanlığın Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
               b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
                    Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
               c) Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik.
 
           Kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak mevcut insan kaynaklarından en verimli ve  etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla çalıştıkları eğitim kurumlarında çeşitli nedenlerle norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerimizin ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihte bulunanlar arasında puan üstünlüğüne göre eğitim-öğretim sürecini de kesintiye uğratmayacak şekilde atanmaları planlanmaktadır.
Bu kapsamda;
 1-İlgi (a) Yönetmeliğin 53.maddesinin 3.fıkrasında” Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır. “hükmü ile,
                İlgi (c) Yönetmeliğin 18. maddesinde; “ (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre İl içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına Valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları İl içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer.” Hükümleri yer almaktadır.
 2-Norm kadro fazlası öğretmenlerden işlem takvimine göre kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin tercihleri birlikte alınacaktır. Yerleştirme işleminde ise, önce kadrolu öğretmenlerin tercihleri dikkate alınacak, daha sonra sözleşmeli öğretmenlerin tercihleri değerlendirilecektir. Kadrolu öğretmenlerde hizmet puan üstünlüğüne göre, sözleşmeli öğretmenlerde ise atanma puanı üstünlüğü esas alınacaktır.
 3-Norm kadro fazlası öğretmenlerin İl içi yer değiştirme işlemlerinde, öğretmenlerin halen görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki ihtiyaç fazlalığı durumu dikkate alınarak branşlarında öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu yerleşim yerindeki/İlçedeki eğitim kurumlarına bunun da mümkün olmaması durumunda diğer İlçelerdeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilmek suretiyle atama yapılacaktır.
 4-Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinde norm kadro fazlası olma şartı aranacağından norm kadro fazlası olmayan öğretmenlerin atama başvuruları kabul edilmeyecektir.
 5- Norm kadro fazlası öğretmenlerden kadrolu olanların hizmet puanlarının hesaplanmasında MEBBİS kayıtları  esas alınacaktır.
 6-Eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenler ile İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde bulunan norm kadro fazlası durumda olan öğretmenler yer değiştirme sürecinde kendilerine tebliğ edilen branşındaki münhal eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmibeş) eğitim kurumu tercihinde bulunarak ekte gönderilen başvuru formu ile kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüklerine başvuracaklardır.
 7-Fen Lisesine başvuruda bulunacak öğretmenlerin başvurunun son günü itibariyle adaylık dahil en az üç yıl Bakanlık kadrolarında görev yapmış olması gerekmektedir.
 8-Bilişim teknolojileri alanında; “bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
 9-Yer değiştirme işlemlerinde; gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile yer değiştirme takviminde belirtilen iş ve işlemlerin  tam  ve zamanında eksiksiz yapılamasından ilgili Okul/kurum/ilçe yöneticileri sorumlu olacaktır.
 10-Norm kadro fazlası öğretmen atamalarında ekte gönderilen başvuru dilekçesi kullanılacaktır. Atamalar işlem takvimine göre sonuçlandırılacaktır.
 11- Bakanlığımızca herhangi bir atama  ya da yer değiştirme takvimi yayımlanması veya mevzuat değişikliği olması durumunda norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilir veya ertelenebilir.
 12- Öğretmenlere ait bilgilerin (kimlik bilgileri, hizmet puanı, Bakanlık atama alanı, geçici görevlendirme kaydı, norm kadro olup, olmadığına ilişkin) kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye dayalı olarak düzeltilmesinden, öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri müteselsilen sorumlu olacaklardır.
 13-Bu duyuru kapsamında yalnızca norm kadro fazlası öğretmenlerimiz istekte bulunabileceklerinden okulunuz/İlçeniz norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlere yazılı olarak tebliğ edilmesi, İl dışında bulunan öğretmenlere telefon ile ulaşılması ve süreç ile ilgili bilgi verilmesi,  tercihlerinin alınması, askerlik, doğum izni vb. nedenlerle aylıksız izinde bulunanlardan tercih yapmak isteyenlerden 5 Şubat 2017 tarihine kadar göreve başlayacağına ilişkin beyan alınması, tercih dilekçelerinin asılları ve tebligata ilişkin “Tebliğ Tebellüğ belgelerinin” birer örneğinin ekli takvimde belirtilen tarihe kadar, ikinci bir yazışmaya mahal verilmeden Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Şubesine teslim edilmesi hususunda;
 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                                    Mahmut KURTARAN
                                                                                                                                                                               Vali a.                                                                                                                                                                İl Milli Eğitim Müdürü

EKLER:
1-İşlem Takvimi.
2- Başvuru Dilekçesi.
3- İhtiyaç Listeleri.
(http://batman.meb.gov.tr) İnternet
Adresinde İndirilecektir.


Tüm Okul/Kurum Müdürlüğüne.

Devlet Hastanesi Yanı Yeni Halk Eğitim Merkezi Binası 3.Kat Sason/BATMAN - 04884612495

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.