BATMAN SASON İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MEBBİS BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ ( ACİL )

MEBBİS BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ   ( ACİL )

İLÇEMİZE BAĞLI TÜM RESMİ OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

Bakanlığımız insan kaynaklarının yönetimi sürecinde yapılan iş ve işlemlerin, MEBBİS veri tabanında yer alan Personel Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmesi, birbirini tamamlayarak sürdürülmesi, elektronik ortamda sonlandırılması ve uygulamalarda bütünlük sağlanması amaçlanmaktadır.

Merkez ve taşra birimlerinde yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi için sistemin etkili ve doğru kullanılması, bilginin güvenirliği ve MEBBİS veri tabanındaki modüllerde yer alan bilgilerin tutarlılığına bağlıdır.

Bakanlığımız personelinin birçok iş ve işlemlerine MEBBİS e-Personel Modülü kaynaklık ettiğinden veri tabanında kullanılabilir, doğru ve güncel bilginin toplanması, işlenmesi, arşivlenmesi, paylaşılmasına ihtiyaç vardır. Aksi takdirde hem modülün kaynaklık ettiği iş süreçlerinde aksamaların olacağı hem de kişilerin mağdur olacağı dikkate alınmalıdır.

Ayrıca e-Devlet uygulamaları çerçevesinde bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile etkileşimli bir ağ sistemi oluşturularak, çalışanlarımız ile ilgili o kurumlardaki iş süreçlerindeki (emeklilik, askerlik, HİTAP vb.)  işlemlerde de bu bilgilerin kullanımı söz konusu olmaktadır.

Birimler, bölümleri ile ilgili konulardaki iş ve işlemlerini kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde MEBBİS Personel Yönetim Bilgi Modülleri kapsamındaki modülleri kullanarak sürdürmektedir.

 Bu kapsamda;
e-Personel Modülünde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personelin veri güncellemeleri yetkili birimler tarafından yapılacaktır.

e-Personel Modülünde Durum Raporları menüsü altına “İl / İlçe / Kurum Hatalı ve Eksik Kayıt Durumu” ekranı açılmış olup hatalı ve eksik verilerle ile ilgili raporlar listelenmektedir. Bu raporlar ışığında düzeltilen bilgiler gerek HİTAP’a veri aktarımını gerekse özlük bilgilerinin güncellenmesini kolaylaştıracaktır. Raporların sürekli kontrol edilmesi bilgilerin güncel tutulması açısından önem arz etmektedir. Bu ekranda bulunmayan ancak tarafınızdan tespit edilen hatalı ve eksik verilerle ilgili raporlar da talep edilmesi halinde eklenebilecektir.


e-Personel Modülüne, özlük dosyasındaki bilgi ve belgelere göre veri girişi yapılması gerektiğinden, merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı, taşra teşkilatında ise personelin özlük dosyalarının tutulduğu birimler, özlük dosyasında tutulmayan ancak e-Personel Modülünde yer alan (sendika, tazminat bilgileri vs.) bilgilerden ise işlemi gerçekleştiren birimler sorumlu olacaktır.

Bakanlığımız personeli, http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki “Kişisel Bilgileri Sorgulama” linkinden kişisel bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etme, eksik bilgilerini tamamlatma ve yanlış bilgilerini düzeltme işlemlerinden birinci derecede sorumlu olacaklar ve bilgilerini güncelletmek için birimlerdeki işlem yapma yetkilisine başvuracaklardır.
 
Konu ile ilgili tüm çalışmaların herhangi bir aksaklığa meydan vermeden etkili ve verimli yürütülmesi, İLÇENİZDE/OKULUNUZDA görev yapan tüm personele, kişisel bilgilerinin kontrol edilerek eksik ve hatalı kayıtların güncellenmesinin sağlanması konusunda gerekli duyurunun yapılması ve bilgilerin (hizmet bilgileri, askerlik, unvan, eğitim, tazminat, borçlanma, sendika vs. gibi)  tam ve doğru olarak sistemde yer alması gerektiğinde bilgilerin sürekli güncellenmesi ile güncel tutulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini arz ve rica ederim.   

Devlet Hastanesi Yanı Yeni Halk Eğitim Merkezi Binası 3.Kat Sason/BATMAN - 04884612495

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.