BATMAN SASON İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri
ACİL - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri

¸
                                                                                                           T.C.
                                                                                              SASON KAYMAKAMLIĞI
                                                                                            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
                                                                                                                                                                    ACİL
 
Sayı : 37719338/42/E11564509 19.10.2016
Konu: 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı
            İstatistik Bilgileri

                                                                         .................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                                                        SASON


İlgi: M.E.B. Strateji Geliştirme Başkanlığının 10/10/2016 tarihli 11078913 sayılı yazısı


          Bakanlığımızın ilgi yazı gereğince 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı İstatistik Bilgilerinin elektronik ortamda en doğru şekilde alınabilmesi ve doğru istatistiklerin üretilebilmesi için ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre;
1-Tüm resmi-özel bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları ile bu okulların bünyesindeki ana sınıfları öğrenci bilgi girişleri E-Okul Modülü üzerinden yapılacaktır. Tüm resmi-özel kurumlar bina adres kontrol, bina durumu, bina kullanımı, tahsis durumu ve eğitim olanakları ekranlarını MEİS Modülü üzerinden dolduracaklardır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, öğretmen bilgilerini yine MEİS Modülünde ilgili ekrana gireceklerdir. Kursiyer bilgileri ekranlarına ise sadece özel öğretim kursu, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu ve özel muhtelif kurslar bilgi girişleri yapacaktır.
Okula dönüşen dershaneler, geçmiş döneme ait kursiyer bilgilerini eski kurum kodlarını kullanarak MEİS Modülüne, okula ait öğrenci bilgilerini ise yeni kurum kodları ile E-Okul Modülüne gireceklerdir.
2-MEİS modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde karşısına gelen ekranlardan sadece kurum genel bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu genel müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.
3-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezlerinin tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden yapılacaktır.
4-Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet Kurumlan Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi,   öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.
5-Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır.
6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılmış olan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, MEİS Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken;
a)İlgili Kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca, bina mülkiyetinin ilkokula mı, ortaokula mı ait olduğu belirlenip okul müdürlüğüne bildirilecektir.
b)Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, aynı binada eğitim yapan okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları, komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise, sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.
6-Bina kullanım ekranları güncellenirken, derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, spor salonu,
kütüphane, laboratuvar, vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususuna özen gösterilecektir.
7-Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler ile uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına gireceklerdir.
8-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumları Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş kurslar, İş Kanununa göre işletmelerde açılan kreşler, belediyeler ve derneklerce açılan kreşler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü´ne bağlı kurumlarda  eğitim gören 36-66 ay arası çocuk sayıları ile öğretmen ve bina bilgileri E-Okul Modülünden girilecektir.
9-E-Okul Modülünde; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.
10-Halk Eğitim, Mesleki Eğitim ve Turizm Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitüsü kursiyer,   personel ve bina bilgi girişlerini http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim olanakları bilgi girişlerini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır.
11-Yaygın eğitim kapsamındaki özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülündenki öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.
12-Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır.
13-MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.
14-2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili veri giriş işlemleri 10 Ekim 2016 ile 30 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılacak ve okul/kurum müdürü tarafından onaylanacaktır. Okul/kurum müdürlüklerince girilen veriler ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kontrol edilerek eksik ve yanlış veri girişi yapan okul ve kurum müdürlükleri uyarılıp veri girişleri doğru hale getirildikten sonra ilçe onayı verilecektir.
15-Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta ilçe milli eğitim müdürü olmak üzere okul/kurum müdürleri sorumlu olacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

          
                                                                                                                                                           Feyzullah YAR
                                                                                                                                           İlçe Milli Eğitim Müdürü

DAĞITIM GEREĞİ:
Tüm Okul Müd.

Devlet Hastanesi Yanı Yeni Halk Eğitim Merkezi Binası 3.Kat Sason/BATMAN - 04884612495

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.