BATMAN SASON İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

-ACİL - Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Hizmetiçi Eğitim Semineri

Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Hizmetiçi Eğitim Semineri
-ACİL - Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Hizmetiçi Eğitim Semineri

T.C.
SASON KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 
Sayı  : 37719338/774-
Konu: Aday Öğretmen Yetiştirme
            Süreci Hizmetiçi Eğitim Semineri

   .................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                        SASON


İLGİ:  Milli Eğitim Bakanlığı  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme  Genel Müdürlüğünün   
           17.06.2016 tarih ve  6706473  sayılı yazısı.
        
          İlgi yazı gereği; Şubat 2016  döneminde ilçemize atanan aday öğretmenlere yönelik   olarak 31 Ağustos 09 Eylül 2016 tarih 09.00- 13.00 saatleri arasında  aday öğretmen yetiştirme süreci hizmetiçi eğitim semineri  açılacaktır.

          Okulunuzda görevli şubat 2016 ataması aday öğretemenlere tebliğ edilerek  seminere başvurularının yapılması, okul ve ilçe tarafından onay işlemlerinin yapılmasını ve belirtilen tarihler arasında seminere katılımının sağlanmasını  rica ederim.

 


        
                                                                                                                                                              Feyzullah YAR
                                                                                                                                                          İlçe Milli Eğitim Müdürü

DAĞITIM GEREĞİ:

1-Tüm Okul ve Kurum  Müd.

EKLER                                          :
 Mesleki Gelişim Programı (4 Sayfa)

 

 

 

T.C.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

 

 

Mesleki Gelişim Programı

 

 

 

 1. ETKİNLİĞİN ADI:

   

 

  Aday Öğretmen Yetiştirme Anadolu’da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları Semineri

 

 

 

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

   

     A- Bölümünü başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 

·         Anadolu’daki kültürel zenginliğin farkına varır.

 

·         Bir arada yaşama kültürü konusunda bilinçlenir.

 

·         Farklılıklara saygı duymayı öğrenir.

 

·         Görev yapacağı yerin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını bilir.

 

B -  Bölümünü başarı ile tamamlayan her katılımcı

 

 

 

     Görev yapacağı yerde Türkçe dışında yaygın olarak kullanılan yerel dil/lehçenin

 

·         Alfabesini bilir.

 

·         Dil ve edebiyatı konusunda bilgi edinir.

 

 • Selamlaşma ve tanışma kalıplarını bilir.

 • Sayıları bilir.

 

·         Saatler ve zaman terimlerini bilir.

 

·         Temel fiilleri bilir

 

·         Okul ile ilgili terimleri bilir.

 

·         Aile ve çevre ile ilgili terimleri bilir.

 

·         Beden ve sağlık ile ilgili terimleri bilir

 

·         Yiyecek ve içecekler ile ilgili terimleri bilir

 

·         Temel zamir, sıfat ve sorular ile ilgili terimleri bilir

 

 

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

   

  Eğitimin süresi 48 ders saatidir.

   

   

 2. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

   

       Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlara yeni atanmış aday öğretmenler.

   

   

 3. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

   

 

 • Bu etkinlik aday öğretmenlerin görev yapacakları yörenin sosyal yapısını anlamaları ve öğrenci ve velileri ile daha sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir.

 • Eğitim görevlileri olarak yörenin özellik ve hassasiyetlerini iyi bilen akademisyen, idareci, uzman, öğretmen ya da usta öğreticiler görevlendirilecektir.

 • Dersler ayrıştırıcı olmayan bir yaklaşımla işlenecektir.

 • Programın

  • (A) Kısmı tüm Türkiye’de tüm adaylar için uygulanacaktır. (18 saat)

  • (B) Kısmı ise Abazaca, Adığece, Arapça, Gürcüce, Kürtçe, Lazca, Zazaca vb. dil/lehçelerin yaygın olarak kullanıldığı bölgelerde görev yapacak aday öğretmenlere uygulanacaktır. (30 saat)

  • Herhangi bir yerel dil/lehçenin sosyal hayatta yaygın olarak kullanılmadığı şehirlerdeki öğretmenler, programın B kısmında okullarında Eylül ayında düzenlenecek mesleki çalışmalara katılacaklardır.

 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

   

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

   

  Konuların Dağılım Tablosu

   

 

A

Anadolu’da Sosyal Yapı ve Kültürel Çeşitliliklerimiz.

(Bu program tüm aday öğretmenlere uygulanacak olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde kendi yörelerinin özelliklerine göre içeriği belirleyeceklerdir.)

Konular

Süresi

Bir Arada Yaşama Kültürü

·         Farklılıklara saygı,

·         Çokluk içinde birlik,

·         Tarihdaşlık,

·         Vatandaşlık,

·         Demokrasi kültürü,

·         Demokratik öğretmen,

·         Barış ve hoşgörü mimarlarımız,

·         Çoğulculuk ve insan hakları

4

Anadolu İnsanı ve Ortak Tarihimiz

·         Tarihi süreçte Anadolu

·         Bölgedeki halkın tarihi, sosyal, kültürel ve dil özellikleri

·         Ortak tarih inşasında Anadolu insanının rolü

 

4

Kültürel Çeşitliliklerimiz

·         Kültürümüzde çeşitlilik oluşturan hususlar

·         Yerel örf, adet ve gelenekler:

o   Doğum, sünnet, düğün, misafirlik, müzik, folklor,

o   Ölüm, cenaze-taziye,

o   Yeme içme ve beslenme alışkanlıkları

5

Toplumsal Yapı

·         Toplumsal yapıyı oluşturan öğeler

·         Demografik yapı

·         Ekonomik yapı

·         Aşiret kültürü

·         Aile yapısı,

o   Aile içindeki rol dağılımı,

o   Kadın-erkek ilişkileri

5

 

 

 

 

 

B

Yaşayan Dil ve Lehçeler
(İl Milli Eğitim Müdürlükleri yörenin özelliklerine göre aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde hangi dil/lehçenin öğretileceğine karar vereceklerdir.)

Konular

Süresi

Dil ve Edebiyat

·         Dilin tarihsel kökeni,

·         Dil ailesi, ayrıldığı alt kolları,

·         Konuşulduğu ve yayıldığı yerler,

·         Bu dille ortaya konan yazılı ve sözlü edebiyat,

·         Önemli edebiyatçılar ve öne çıkan edebi eserler

4

Alfabe

·         Sesler ve harfler, 

·         Sesli ve sessiz harfler,

·         Uzun-kısa sesliler

2

Zamirlerin Kullanımı

2

Selamlaşma ve Tanışma

·         Selamlaşma,

·         Hal-hatır sorma,

·         Ad ve memleket sorma, bu sorulara cevaplar verme

·         Vedalaşma.

4

Sayılar

2

Saatler ve Zaman

4

Temel Fiiller

2

Okul

2

Aile ve Çevre

2

Beden ve Sağlık

2

Yiyecek ve İçecekler

2

Temel Sıfat ve Sorular

2

Toplam

48

 

 

 

 1. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 

 • Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

   

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 • Seminer sonunda katılımcılar tarafından yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi, eğiticiler, etkinliğin programı, uygulanan yöntemler ile ilgili görüşler alınacaktır.

 

Devlet Hastanesi Yanı Yeni Halk Eğitim Merkezi Binası 3.Kat Sason/BATMAN - 04884612495

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.